Bhakti from Yogivani

Bhaktni vruti kevi hoy?

1 akho satsang divy lage.

2 potana dosh kadhava tan rahe.

3 bhagvanna santno apar mahima samje.

YOGIVANI.

Jay swaminarayan.